Eneboligtomter - 40% utnyttelse

Enebolig m/utleie - 40% utnyttelse (2-manns)

2-mannsbolig - 50% utnyttelse

2-mannsbolig - 50% utnyttelse m/utleie (4-manns)

Leiligheter

Solgte tomter

Tomtekart 13.12.2022
Kompass
Tomt
Type
Størrelse m2
Ant. boliger
Pris
1
Enebolig
707
1
1 575 000
1
Enebolig
707
1
1 575 000
2
Enebolig
717
1
1 575 000
2
Enebolig
717
1
1 575 000
3
Enebolig
705
1
1 420 000
3
Enebolig
705
1
1 420 000
4
Enebolig
986
1
1 315 000
4
Enebolig
986
1
1 315 000
5
Enebolig
1087
1
1 680 000
5
Enebolig
1087
1
1 680 000
6
Enebolig
1043
1
1 680 000
6
Enebolig
1043
1
1 680 000
7
Enebolig
1043
1
1 680 000
7
Enebolig
1043
1
1 680 000
8
Enebolig
1
1 575 000
8
Enebolig
1
1 575 000
9
Enebolig
738
1
1 575 000
9
Enebolig
738
1
1 575 000
10
Enebolig
804
1
1 575 000
10
Enebolig
804
1
1 575 000
11/12
2-mannsbolig m/utleie
1218
4
11/12
2-mannsbolig m/utleie
1218
4
13/14
2-mannsbolig m/utleie
1231
4
13/14
2-mannsbolig m/utleie
1231
4
15/16
2-mannsbolig m/utleie
958
4
15/16
2-mannsbolig m/utleie
958
4
17/18
2-mannsbolig m/utleie
1053
4
17/18
2-mannsbolig m/utleie
1053
4
19/20
2-mannsbolig
1156
2
19/20
2-mannsbolig
1156
2
21/22
2-mannsbolig
1222
2
21/22
2-mannsbolig
1222
2
23/24
2-mannsbolig
1409
2
23/24
2-mannsbolig
1409
2
25
Enebolig
727
1
1 575 000
25
Enebolig
727
1
1 575 000
26
Enebolig
721
1
1 575 000
26
Enebolig
721
1
1 575 000
27
Enebolig
717
1
1 575 000
27
Enebolig
717
1
1 575 000
28
Enebolig
677
1
1 575 000
28
Enebolig
677
1
1 575 000
29
Enebolig
754
1
1 575 000
29
Enebolig
754
1
1 575 000
30
Enebolig
673
1
1 630 000
30
Enebolig
673
1
1 630 000
31
Enebolig
697
1
1 575 000
31
Enebolig
697
1
1 575 000
32
Enebolig
735
1
1 575 000
32
Enebolig
735
1
1 575 000
33
Enebolig
686
1
1 630 000
33
Enebolig
686
1
1 630 000
34
Enebolig
746
1
1 630 000
34
Enebolig
746
1
1 630 000
35
Enebolig
716
1
1 630 000
35
Enebolig
716
1
1 630 000
36
Enebolig
722
1
1 630 000
36
Enebolig
722
1
1 630 000
37
Enebolig
620
1
1 630 000
37
Enebolig
620
1
1 630 000
38
Enebolig
671
1
1 630 000
38
Enebolig
671
1
1 630 000
39
Enebolig
644
1
1 630 000
39
Enebolig
644
1
1 630 000
Tomt
Type
Størrelse m2
Ant. boliger
Pris
40
Enebolig
655
1
1 630 000
40
Enebolig
655
1
1 630 000
41
Enebolig
693
1
1 575 000
41
Enebolig
693
1
1 575 000
42
Enebolig
653
1
1 575 000
42
Enebolig
653
1
1 575 000
43
Enebolig
689
1
1 630 000
43
Enebolig
689
1
1 630 000
44
Enebolig
692
1
1 630 000
44
Enebolig
692
1
1 630 000
45
Enebolig
656
1
1 735 000
45
Enebolig
656
1
1 735 000
46
Enebolig
642
1
1 785 000
46
Enebolig
642
1
1 785 000
47
Enebolig
681
1
1 785 000
47
Enebolig
681
1
1 785 000
48
Enebolig
648
1
1 785 000
48
Enebolig
648
1
1 785 000
49
Enebolig
631
1
1 785 000
49
Enebolig
631
1
1 785 000
50
Enebolig
694
1
1 785 000
50
Enebolig
694
1
1 785 000
51
Enebolig
686
1
1 630 000
51
Enebolig
686
1
1 630 000
52
Enebolig
682
1
1 630 000
52
Enebolig
682
1
1 630 000
53
Enebolig
681
1
1 630 000
53
Enebolig
681
1
1 630 000
54
Enebolig
644
1
1 630 000
54
Enebolig
644
1
1 630 000
55
Enebolig
650
1
1 630 000
55
Enebolig
650
1
1 630 000
56
Enebolig
676
1
1 630 000
56
Enebolig
676
1
1 630 000
57
Enebolig
781
1
1 575 000
57
Enebolig
781
1
1 575 000
58
Enebolig
538
1
1 315 000
58
Enebolig
538
1
1 315 000
59
Enebolig
622
1
1 315 000
59
Enebolig
622
1
1 315 000
60
Enebolig
629
1
1 315 000
60
Enebolig
629
1
1 315 000
61
Enebolig
940
1
1 630 000
61
Enebolig
940
1
1 630 000
62
Enebolig
876
1
1 630 000
62
Enebolig
876
1
1 630 000
63
Enebolig
700
1
1 630 000
63
Enebolig
700
1
1 630 000
64
Enebolig
844
1
1 630 000
64
Enebolig
844
1
1 630 000
65
Blokk
2829
18
65
Blokk
2829
18
66
Enebolig m/utleie
740
2
1 600 000
66
Enebolig m/utleie
740
2
1 600 000
67
Enebolig m/utleie
1363
2
1 890 000
67
Enebolig m/utleie
1363
2
1 890 000
68
Enebolig m/utleie
1050
2
1 785 000
68
Enebolig m/utleie
1050
2
1 785 000
69
Enebolig m/utleie
705
2
1 735 000
69
Enebolig m/utleie
705
2
1 735 000
70
Enebolig m/utleie
745
2
1 735 000
70
Enebolig m/utleie
745
2
1 735 000
71
Enebolig m/utleie
1104
2
1 735 000
71
Enebolig m/utleie
1104
2
1 735 000