Strøno Parken mot nord.

Strøno Parken er et av Bergensområdet fineste tomtefelt og her har du har full frihet til å gjøre dine egne valg. Det er ingen krav om bestemte hustyper, leverandører eller når det må bygges.

Vi har allerede solgt tomter til 3 gode husleverandører som skal bygge spennende eneboliger og tomannsboliger, men du står også helt fritt til velge din egen tomt, din egen entreprenør og byggefirma.

Tomtene ligger praktfullt til i herlig, frisk natur ut mot Bjørnefjorden og Korsfjorden.

Landlig og samtidig sentralt takket være kort vei til nyåpnet 4 felts E39 mellom Os og Bergen.

Strøno Parken er ferdig utviklet med asfalterte veier, fortau, veilys og vann, strøm og fiber til hver tomtegrense. 100% byggeklart. Hovedtrassé for vei, vann og avløp er tilpasset kommunal overtakelse.

Strøno Parken et en fredelig plett uten gjennomgangstrafikk.
Samtidig sentralt med nærhet til det meste.
Kort og godt et givende sted å bo.

Eneboligtomter fra kr. 1,2 til 1,8 mill

  • De fleste er i prisklasse kr. 1,55 mill
  • Enkel tilgang og mulighet for rimelig grunnarbeid
  • Hele 40% utnyttelsesgrad gir rom for mer BRA
  • Flere med mulighet for utleieleilighet

2- og 4mannsboligtomter fra kr 2,5 mill

  • Egner seg for profesjonelle utbyggere
  • Ta kontakt for nærmere informasjon

Tomt til lavblokk med leiligheter og parkeringsanlegg

  • Er under prosjektering
  • Ligger i øvre rekke og vil få fenomenal utsikt
Siste nytt