Strøno Parken er et av Bergensområdet fineste tomtefelt og her har du har full frihet til å gjøre dine egne valg. Det er ingen krav om bestemte hustyper, leverandører eller når det må bygges.

Vi har solgt tomter til gode lokale husleverandører som skal bygge spennende eneboliger og tomannsboliger. Vi har også solgt flere tomter direkte, og der er byggingen godt i gang. Alle står helt fritt til velge sin egen  entreprenør og byggefirma.

Tomtene ligger praktfullt til i herlig, frisk natur ut mot Bjørnefjorden og Korsfjorden, kun 200m fra skole/barnehage.

Landlig og samtidig sentralt takket være kort vei til nyåpnet 4 felts E39 mellom Os og Bergen.

Strøno Parken er ferdig utviklet med asfalterte veier, fortau, veilys og vann, strøm og fiber til hver tomtegrense. 100% byggeklart. Det er kommunal vei, vann og avløp i Strøno Parken, så alt vedlikehold av gatelys, vann- og avløpsanlegg, brøyting o.l., blir utført at kommunen, kostnadsfritt.

Strøno Parken et en fredelig plett uten gjennomgangstrafikk.
Samtidig sentralt med nærhet til det meste.
Kort og godt et givende sted å bo.

Eneboligtomter fra kr. 1,4 mill

  • Enkel tilgang og mulighet for rimelig grunnarbeid
  • Hele 40% utnyttelsesgrad gir rom for mer BRA
  • Flere med mulighet for utleieleilighet

2- og 4-mannsboligtomter fra kr 2 mill

  • Egner seg for profesjonelle utbyggere
  • Ta kontakt for nærmere informasjon

Tomt til lavblokk med 4etg/24 leiligheter og parkeringsanlegg

  • Vi ønsker kontakt med utbygger av blokktomten
  • Ligger i øvre rekke og vil få fenomenal utsikt
Siste nytt