Den nye gapahuken bygges første uken i juni, og blir et skikkelig sosialt samlingssted for beboerne i Strønoparken. Åpningen på gapahuken blir sydvendt og i forkant blir det bygget naturleker i terrenget for de minste.

Der hvor grøntområdet er på sitt bredeste (se bilde under) bygges det nå en gapahuk i tømmer og med torvtak - den blir på 50m2. Det store grøntområdet midt i Strønoparken er på hele 6mål (6000 kvm) og vi har bygget flotte grusveier gjennom hele grøntområdet og frem til gapahuken, som er egnet både for barnevogn og rullestol. Under tak fremst i gapahuken blir det integrert grill og bålplass under tak. Perfekt å kose seg under tak der, med nærhet til naturlekeplassen.

Eventus barnehage har bruksrett til denne på formiddagen i ukedagene og ellers er den til bruk for alle i Strønoparken.

No items found.